Søg i nyheder Kontakt fsu Sitemap


Indbydelser:
Frem Julecup 2018
Start: 28-12-2018
8. marts 2018 PrintvenligFSUUSF
Af Jørgen Kiel

Generalforsamling i FSUUSF.

Der indkaldes hermed til generalforsamling i FSUUSF den 13. april 2018 kl. 19.

Mødested: i Læseforeningens lokaler Bolbro brugerhus Stadionvej 50. 5200 Odense V.

Dagsorden

1.       Valg af dirigent og stemmetællere.

2.       Formandens beretning.

3.       Regnskab ved Kassereren.

4.       Indkomne forslag. Skal være formanden i hænde senest 31 marts 2018.

5.       Eventuelt.

 

På forretningsudvalgets vegne

Formand Jørgen Kiel


© 2018 Fyns Skak Union