Søg i nyheder Kontakt fsu Sitemap

15. november 2009 PrintvenligSkudt forbi!
Af Niels Erik Nielsen

Omtalen og kritikken af forløbet af pokalkampen i Nyborg mellem Nr. Aaby 1 og Sydøstfyn 2 har fået såvel de involverede parter som FU til at reagere - her er endnu en kommentar.

Min beskrivelse af hændelsesforløbet affødte i første omgang en kommentar fra Kris Munk på Sydøstfyns hjemmeside, der blandt andet forholdt sig stærkt kritisk til FUs løsningsmodel med at lade de fire bedste taberhold gå videre til 2. runde.

Derpå kom bestyrelsen i Nr. Aaby på banen og erklærede sig enig i kritikken af de to holds ageren, og den valgte samtidig i konsekvens heraf at trække førsteholdet ud af turneringen.

Nr. Aabys handlemåde fik derpå et par ord med på vejen af FU, der bifaldt beslutningen.

Det affødte en kommentar fra Erik René Nielsen, Sydøstfyn; han gjorde sig blandt andet overvejelser om begrebet moral.

Endelig er Arne Andersen, Sydøstfyn gået til tasterne på klubbens hjemmeside; han er helt på linje med Kris Munk i kritikken af FUs håndtering af 'de manglende hold'.

Derudover er der en kritik af Nr. Aabys tackling af den opståede situation.  

Nr. Aabys formand Arne Bech Madsen tager her til genmæle:

Skudt forbi, Arne!

Arne Andersen har på SØFs hjemmeside forfattet et slags åbent brev til FU v/ Poul Jacobsen, hvori han harcelerer mod den efter hans opfattelse tåbelige ”lucky looser –
regel”, mod FU i almindelighed, samt minsandten også mod NÅJs tackling af situationen. Dette sidste har nu fået mig til at fare i blækhuset.

Jeg vil dog fare med lempe, for dels har de mange år indenfor organisatorisk skak lært mig, at det som regel lønner sig bedst, dels har AA et par pointer hist og her.

Det falder mig i den grad for brystet, når der skrives, at vi i NÅJ nåede frem til at trække vores hold efter at være blevet korrekset af FU. Det er nemlig ikke rigtigt. Vi havde ikke fået nogen reaktionen hverken over eller under bordet fra FU, førend vi satte vores meddelelse på nettet. De personer, jeg sidst refererede til, skal ikke findes i FU, men blandt menigmand i det fynske skakliv.

Såfremt FU ikke efterfølgende havde reageret, kan jeg da levende forestille mig, at de var blevet kaldt holdningsløse, nikkedukker, o.lign. FU skal heller ikke gøres ansvarlige for, at vore 4 spillere nu er spærret; det er en konsekvens, vi selv har draget, FU har ikke været involveret i den beslutning.

Når talen falder på selve ”lucky looser – reglen”, er jeg enig med AA. Den er ikke heldig, og jeg tror for så vidt heller ikke, at FU som sådan eller TL, Hans Milter er særlig begejstret for den. Men hvad skulle man ellers gøre? Indenfor de seneste par år har man fået stryg for at have bestemt, at to hold fra samme klub ikke må kunne trække hinanden før semifinalen – eller hvornår det nu ellers ikke længere kunne undgås.

På sidste hovedkredsmøde fik man på puklen for at seede enkelte hold, altså at lade få udvalgte (og vel at mærke stærke) hold gå automatisk til 2. runde, fordi det så ville betyde at denne næste runde rummede netop 16 hold. Og det er jo det, AA agiterer for, at man burde have gjort. Men det kunne man ikke jvf hovedkredsmødets beslutning.

Eneste alternativ er, som jeg ser det, at foretage ren lodtrækning om de videregående pladsen. I så fald kunne man risikere, at NÅJ 3, Nyborg 3, FREM 6 og Gelsted 2 havde fået pladserne (jeg mener naturligvis ikke noget negativt om de implicerede hold, jeg forsøger blot at påvise det absurde i situationen). I første runde kunne fx FREM 1 og Læseforeningen 1 have mødt hinanden, hvorefter vinderen kunne gå til runde 2 og 3 og dér mødt et par af de ”heldige” fra den indledende runde, som havde fortsat heldet ved i næste runde at have mødt nogle ligesindede. Havde det været bedre? Næppe!

Det næste ”sjove” blive vel, at fx Læseforeningen og Trekanten trækker hinanden igen i næste runde, eller at mit eget hold atter må sidde overfor Fe-drengene. Ingen ønskesituation, men det er nu engang, hvad hovedkredsmødet har besluttet skal være en mulighed. Og det kan man så synes om eller lade være.

At være utilfreds med en regel er én ting. At lave en aktion som den i Nyborg en ganske anden. Fx kunne klubformanden i god tid før runden have slået på tråden til TL og fremført sit synspunkt. Måske ville det være blevet taget ad notam og reglen ændret. Man kunne også have taget konsekvensen og meldt fra på forhånd. Som det er nu, har to hold blot kastet et dårligt lys på skakken.

Efter at den fynske pokalturnering ikke længere er adgangsgivende til landspokalfinalen i Nyborg er meningen med den, at der skal spilles noget skak. Det indebærer for størsteparten af de deltagende hold chancen for at møde en af ”girafferne”, og at få vist disse giraffer ude omkring på øen. Det ville selvfølgelig fordre, at flere af de små klubber skulle tilbyde sig som arrangør.

Havde Nyborg-stævnet været afholdt i fx Tommerup, ja så havde en sådan stunt sikkert været årsagen til at hverken de eller andre ligesindede efterfølgende ville turde gå ind i et sådant arrangement. Det skete har kun været til skade for skakspillet, hvilket vel er noget, vi alle må beklage.

Jeg er stolt over, at jeg i umiddelbar forlængelse af miseren kunne overbevise min bestyrelse om, at det eneste rigtige at gøre, var at trække holdet og skrive som vi gjorde. Jeg skal selvfølgelig ikke blande mig i, hvad man finder rigtigt ellers forkert i SØF eller andre klubber. Men jeg vil gerne kunne give et skub i den efter min mening rigtige retning, og jeg vil også gerne tolkes korrekt på andres hjemmesider.

Så Arne Andersen, jeg synes du skyder noget over målet eller måske rettere: helt forbi.

Arne Bech Madsen
Fmd NÅJ

Kris Munks, Erik René Nielsens og Arne Andersens indlæg kan læses på Sydøstfyns hjemmeside: www.sydostfyn.dk

Læs også:
FREM vandt pokalfinalen (22. marts 2010)
FREM og Trekanten pokalfinaleklar - 2. del (17. februar 2010)
FREM og Trekanten pokalfinaleklar - 1. del (16. februar 2010)
Pokalskak i Læseforeningen - 2. del (30. november 2009)
Pokalturneringen - hvad er det nu lige, at vi vil med den? (28. november 2009)
Pokalskak i Læseforeningen - 1. del (28. november 2009)
Den fynske pokalturnering er død - rest in peace! (27. november 2009)
Debat på lavniveau klæder ingen! (18. november 2009)
Tid til at trække vejret mht. pokalturneringen (17. november 2009)
Om regelsættet for pokalturneringen (16. november 2009)
Alle unionens medlemmer kan komme til orde (16. november 2009)
Nr. Åby gjorde det rigtige! (9. november 2009)
Nr. Aaby trækker pokalhold (7. november 2009)
Pokalskak i Nyborg - 1. del (4. november 2009)
Pokalskak i Nyborg - 2. del (4. november 2009)
FSU-pokal - resultater 1. runde (3. november 2009)

© 2019 Fyns Skak Union