FU-møde 25-05-2011 i Svendborg
 
Deltagere: Poul Jacobsen (PJ), Benny Brinch (BB), Hans Milter Pedersen (HMP) og Morten Kingo (MK). Fraværende: Jess Nykjær (JN).
 
Dagsorden:
 
1.       Referat fra sidste møde.
Referat ikke modtaget fra tidligere sekretær. Det forsøges fremskaffet.
2.       Hovedkredsmødet og konstituering.
Referat fra hovedkredsmødet gav ingen anledning til yderligere kommentarer. Konstituering: MK som sekretær, HMP holdturneringsleder og JN juniorleder.
3.       Siden sidst.
Godt DM bortset fra lidt for små lokaler. Foreløbigt regnskab viser at DM koster FSU ca 15.000. PJ har været dommer ved CCC (Copenhagen Chess Challenge). 80 deltagere, god oplevelse. Stiftende generalforsamling i Ejby Skakklub med start 1/7, primært med medlemmer fra Indslev og Gelsted. Indslev og Gelsted ikke nedlagt (endnu). FM i økonomiske vanskeligheder, storsponsor sprunget fra mundtlig aftale. FU bevilger underskudsgaranti på max kr 10.000 mod forventning om at arrangørklubben dækker resten af underskuddet efter evne. PJ og HMP som dommere til FM. Kval-stævne til FSU pokal med 4 breddehold og 2 Elitehold. Fri tilmelding til junior og senior. HMP og PJ som dommer til pokalstævnet i pinsen.
4.       Regnskab, budget og satser.
Intet at bemærke til regnskabets tilstand. Takster til FU-medlemmer fastsat 2 kr/km i kørselstilskud (uændret). Tilskud DSU kontingent kr. 540 (uændret), tlf godtgørelse 200 kr/pr kvartal til alle i FU bagudrettet (satsen nu ens for alle). Medlemsudviklingen er stadig svagt faldende.
5.       Ansøgninger.
Ingen nye ansøgninger. Nr. Åby Juniorskak bevilget kr. 4000 til en juniortur til Gøteborg. Dommere der består FIDE kurset til International Arbitor kan ansøge om at få sin kursusudgift refunderet af FSU.
6.       Juniorskak.
Juniorskak FM veloverstået. Mads Hansen, FREM Fynsmester. Arrangement stor succes. Juniorleder fortsætter planerne med skak, bio osv.
7.       FSUs turneringer – skal holdturneringen ELO rates.
Holdturneringen ELO rates under forudsætning af at det praktisk er muligt (software osv). HMP undersøger hos andre hovedkredse.
8.       Vilkår for lån af live skakbrætter m.v.
Livebrætter er beregnet til udlån. Resourcestærke klubber må selv uddanne en superbruger og selv arrangere transport osv., mindre klubber kan få assistance mod betaling - kørsel plus kr. 500. Enhver klub betaler selv for internetadgang. Afhentning aftales i god tid før arrangementet med PJ – her skal kørsel også dækkes.
9.       Kommende opgaver for FU, både særlige og normale.
Inspireret af JN blev der diskuteret ’Etablering af skakkens dag – fælles på hele Fyn’. Ideoplæg? Evt a la Assens 5. runde med liveskak og annoncering lokalt. Kampagne forslag modtages.
10.   Eventuelt.
Intet til referat.
11.   Næste møde.
Næste møde fastsat til 25. august 2011 i Læseforeningens lokaler.
 
På FU’s vegne
Morten Kingo
Sekretær