Referat af FU-møde i Fyns Skak Union den 24/8 2005 i Ullerslev

Tilstede: Erik G. Andresen (EGA), Poul Jacobsen (PJ), Pierre Dahl (PD), Kim Skaanning (KS) og Hans Milter Pedersen (HMP)

Godkendelse af referater.
Referat fra FU-møde den 20/4 2005 godkendt med flg. bemærkning til punktet Regnskab, medlemstal og instruktørløn, hvor der står: ”Fremover før der kun én gang gives tilskud til ikke-medlemmer af DSU” ændres til ” Fremover bør der kun én gang gives tilskud til ikke-medlemmer af DSU”.den forstår jeg ikke?

Siden sidst.
Holdturneringen for sæsonen 2005-2006 er nu afsluttet. Turnering blev efter nogle begyndervanskeligheder rimeligt afviklet. Den Fynske Pokalturnering er færdigspillet. SØF vandt turneringen.

Landspokalturneringen 2005 blev som sædvanligt afviklet påHotel Nyborg Strand. SØF vandt sølv i eliterækken mens FREM vandt juniorrækken. FM 2005 blev vundet af Viggo Quist Bove. Kristoffer Dyrgaard vandt FM i lynskak. Strib Skakklub er genopstået.

Regnskab mm.
I forbindelse med Politiken Cup 2005blev PJ udsat for et tyveri fra sin bul. I forbindelse med tyveriet blev PJs bærbare PC stjånet, hvorfor FSUs regnskab bortkom. Dette regnskab er nu rekonstrueret ud fra bilag. Desuden blev FSUs checkblanketter stjålet, de stjålne checks blev straks spærret, ligesom foreningen homebank blev lukket og genoprettet med nye koder. Endelig blev FSUUSFs kassebeholdning (kontingentinbetalinger fra hovedkredsmødet) på kr. 1.000 stjålet sammen med bilag for indbetalinger. Dette beløb var ikke forsikret, hvorfor PJ ønsker selv at indbetale beløbet igen.

Regnskab i øvrigt:
Regnskabets nøgletal blev gennemgået – regnskabet følger budgettet.

Turneringslederkursus
HMP foreslog at afholde et TL kursus den 8-9. oktober 2005. (udsat da der var skoleskakstævne i Oure den 8. oktober).

Holdturnering, planlægning
EGA udarbejder tilmeldingsblanket med 2 muligheder for holdturneringen 2005/2006 ud fra hovedkredsmødets ønske – dvs. mulighed for at serie 2 og 3 forbliver uændret eller serie 2 ændres til 5-mandshold.

HMP har ændret holdturneringsreglementet ud fra hovedkredsmødets beslutninger.

Fåborg og Midtfyn ønsker at tilmelde et kombineret hold i bunden. Dette kan give store administrative problemer hvis spillerne siden spiller på et højere rangeret hold. En løsning kunne være, at spillerne flyttes til en af klubberne og fungere som et sidste hold her. PD undersøger evt. andre muligheder.

Pokalturnering, planlægning
Finalen 2006 skal afvikles i uge 13, desuden er det besluttet at bøden for udeblivelse kr. 100 skal fjernes i turneringens reglement.

Jet- og juniorarbejde
2. semester i jetprojektet er nu afviklet. Der er 7 deltagere i elitegruppen og 14 i talentgruppen. Curt Hansen, Chr. V Petersen, Kim Skaaning og Mads B Svendsen fungerer som instruktører.

Bjarne Lindenskov ønsker at etablere en skaklejr i marts som forsøg på at hverve nye medlemmer.

Siden sidste FU møde har Indslev, Sydøstfyn og Frem søgt instruktørløn på kr. 4.000.

FSU ønsker børneatester for nuværende og nye ledere i forbindelse med juniorarbejde i FSU regi, hvor børnene overnatter.

HB møde 28/8 2005
Problematikken omkring FIDE-afgift fortsætter. EGA skal – hvis det er muligt støtte at forslaget går i udvalg. DM afholdes i 2005 antagelig på hotel Hvide Hus i Ålborg.

FSU støtter ikke en dansk spilserver, da det afsatte beløb er urealistisk lavt. DSU bør foretage andre tiltag for medlemshvervning.

Idebox
FM i lyn afholdes i Kerteminde, hvis Kerteminde Skakklub fremsender ansøgning.

FSU ønsker at tilbyde hjemmeside til de fynske klubber, der ikke har egen hjemmeside. FSU vil samtidig tilbyde begrænset supporttil disse klubber.

Eventuelt

Referent: Hans Milter Pedersen