Referat af FU-møde i Fyns Skak Union den 15/07 2004 i Ullerslev

Tilstede: Erik G. Andresen (EGA), Poul Jacobsen (PJ), Pierre Dahl (PD) og Hans Milter Pedersen (HMP).

Godkendelse af referat fra sidste møde:

Referat fra FU-møde den 28/4 godkendt med flg. bemærkninger:

Dansk Skaksalg vil ikke være sponsor for FSUs grandprix-serie. Der er derfor forsat ingen sponsor for grandprixserien.

Siden sidst:

Vagn Olav Hansen, Midtfyn har stillet forslag om, at FM lægges i faste terminer – og spilles når holdturneringen er færdigspillet, og at arrangementet deles mellem 2 klubber. PD foreslår, at turneringen spilles med 1-2 grupper a 8 spillere. Øvrige grupper spilles som en ”kaos”-turnering, som den spilles i Øbro Skakklub. FU er af den opfattelse, at det forsat er Skakklubben Frem der bestemmer formen for turneringen. Derfor skal Niels Erik Nielsen, Frem orienteres om Vagn O Hansens forslag. EGA svarer Vagn O Hansen.

EGA har modtaget en personlig invitation til deltagelse i Sydøstfyns 25 års jubilæum. Da invitationen er til EGA personligt skal FSU intet foretage sig.

Pinsestævne på Nyborg Strand: her kiksede live-dækningen, der skal søges materialer i god tid til stævnet næste år.

PD arbejder forsat med FSUs hjemmeside. I den kommende tid prioriteres vedtægter og love mm.

Et kommende turneringsleder kursus blev drøftet. Foreløbig er der kun 3 deltagere, men der bør kunne findes flere interesserede. HP kontakter Sven Larsen, Slagelse for at modtage en lektionsplan. EGA kontakter potentielle instruktører.
Fynsserien er nu blevet ratet, med god hjælp af Steen Andersen og Bjørn Laursen.

Der er kommet en enkelt indsigelse til ratingen fra Brian Lorentzen. Brians indsigelse er taget til efterretning. Steen og Bjørn skal modtage et par flasker vin, som tak for hjælpen. EGA arrangere.

Holdturneringsleder:

EGA gennemgik dele af korrespondance mellem EGA og Niels Henrik Cappelen, samt klager over den manglende rating i Fynsserien. Det besluttedes at vælge en ny turneringsleder jf. vedtægternes § 6.f.
I den kommende sæson laver Finn Fejerskov turneringsplanen, herefter overtager FSU. FSU skal i den kommende sæson være turneringsleder, med postadresse hos EGA.
Niels Henrik Cappelen overgår til menigt medlem af FSUs bestyrelse.
EGA meddeler Niels Henrik Cappelen bestyrelsens beslutning.

Holdturnering:
I den kommende sæson kan holdturneringsresultater indberettes via FSUs nye hjemmeside eller sendes med post til EGA. Nye medlemmer skal kunne indberettes sammen med resultatindberetningen. PJ udarbejder et nyt indberetningsskema, således nye medlemmer også kan indberettes via skemaet.
PD foretager indtastningen af enkeltresultater. PD håber at kunne indtaste resultater løbende. HP administrerer brugen af reserver i den kommende sæson.
Til det kommende bestyrelsesmøde udarbejder HP udkast til nyreviderede love for holdturneringen.

Eventuelt:

PJ demonstrerede Group Care, der kan bruges som arkiv og drejebog for FSU. PJ sørger for at FSUs bestyrelse bliver oprettet som brugere.

HP kunne fortælle at Kerteminde EMT også arrangeres i den kommende sæson.

Næste bestyrelsesmøde i FSU finder sted den 26/8 2004 kl.19.00

Mødet slut: kl. 23.00 (dette er ikke for sent)
Referent: Hans Milter Pedersen